Kanzul Arashi Duasının 11 Olağanüstü Fazileti

TABLE OF CONTENTS[show]
kenzül arş duası fazileti ve sırları

Kanzul Arasy duasının faziletlerini öğrenmeden önce Arap yazısından Latinceye aktarılmış bu duayı okuyalım:


Bismillahir Rahmaanirrohiim, Laa ilaha illa Allah 2x , Laa ilaha illa Allah al maliikul khaqqul mubiin , Laa ilaha illa Allah al khakamul ‘adlul mubiin , Laa ilaha illa Allah Robbu abaainal awwaliin, Laa ilaha illa Anta subhaanaka inni kuntu minadzzoolimiin. Laa ilaha illa Allah wahdahu laa syariika lahu. Lahul mulku walahul khamdu yuhyii wayumiitu wahuwa khayyun daaimun laa yamuutu abada biyadihil khoir wailaihil mashir wa huwa ‘ala kulli syai’in qodiir. Wa bihi nasta’in wala haula wa laa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adziim.


Laa ilaha illa Allah syukron lini’matih, Laa ilaha illa Allah iqrooron birubuubiyyatih, sybhaanallahi tanziihan li’adzomatihi. As-alukallahu bikhaqqismikal maktubi ‘ala jabhati isroofiila ‘alaika yaa Robbi. Wa bikhaqqismikal maktuubi ‘ala kaffi ‘azroiila ‘alaika yaa Robbi. Wa bikhaqqismika alladzi sammayta bihi munkaron wa nakiiron alaika ya robbi. Wa bikhaqqis mika wa asroori ‘ibaadika alaika yaa robbi, wa bikhaqqismikalladzi tamma bihil islaam alaika ya robbi. Wa bikhaqqismikalladzi talqoohu aadamu lamma habatho minal jannati fanaa daaka falabayta du’aa ahu ‘alaika ya Robbi, wa bikhaqqiismika lladzi naa daka bihi syi’tu alaika yaa robbi. Wabikhaqqismika ladzi qowwaytu bihii khamalahul ‘arsyi alaika yaa Robbi. Wa bikhaqqismikal maktuubaati fiitaurooti wal injiili wazzabuuri wal furqooni alaika yaa Robbi,  wa bikhaqqi asmaaika ila muntaha rohmatika ala ‘ibaadika ‘alaika yaa Robbi. Wa bikhaqqi tamaami kalaamika ‘alaika yaa Robbi. Wa bikhaqqismikalladzi nadaika bihi ibroohiimu faja’altannaro ‘alaihi bardan wa salaaman ‘alaika ya robbi. Wabikhaqqismikalladzii naa daaka bihii Ismaa’iilu fanajjaytuhu minadzabkhi ‘alaika ya Robbi.


Wa bikhaqqismikalladzi naa daa ka bihi iskhaaqu faqodhoyta khajatahu ‘alaika yaa Robbi. Wa bikhaqqismika lladzi naa daa ka bihi huudun alaika ya Robbi. Wa bikhaqqismika lladzi da’aaka bihi ya’quubu farodadta ‘alaihi bashorohu wawaladahu yuusufa ‘alaika yaa Robbi. Wabikhaqqismikalladzi naadaka bihiidaawuudu faja’altahu kholiifata fil ardhi wa alanta lahul khadiida fii yadiihi ‘alaika ya Robbi. Wa bikhaqqismikalladzi da’aaka bihi sulaimaanu fa’a’thoytahu mulkal ardli ‘alaika ya Robbi. Wa bikhaqqismikalladzi naadaaka bihii ayyubu fanajjaytahuminal ‘ammilladzi kaana fiihi ‘alaika yaa Robbi. Wa bikhaqqismikalladzi naadaaka ‘isaabnu maryam faakhyaytu lahul mauta ‘alaika yaa robbi. Wabikhaqqismikalladzi naadaka bihi muusa lamma khothobaka ala thuri alaika ya robbi.


Wabikhaqqismika lladzi naadatka bihi asiyyatumroatu fir’auna farozaqtahal jannata ‘alaika ya Robbi. Wa bikhaqqismikalladzi naadaaka bihi banuu isrooila lamma jaawazuul bahro alaika ya robbi. Wa bikhaqqismikalladzi naadaaka bihil khodhiiru lamaa massya ‘alal maa i alaika ya robbi. Wa bikhaqqismikalladzii naa daaka bihi muhammaun shollallahu alaihi wasallam yaumal ghoorifanajjaytahu ‘alaika ya Robbi. Innaka antalkariimul kabiiru. Wa khasbunallah wa ni’mal wakiilu wa laa khaula wa laa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adziim. Wa shollallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sohbihi wa saallam.


Yukarıdaki duaya dayanarak, İsmail, İbrahim, Yusuf ve daha birçok peygamberden bahsedilir. Sadece bu değil, Firavun'un karısı Asiye'den de bahsedilmektedir. Bu, bu duada bahsedilenlerin inanan ve Kur'an'da bahsedilen ve Allah'ın dinine yüksek katkıları olan insanlar olduğuna bir işarettir. Bu duanın başında, Allah'tan başka ilah olmadığına dair inancı güçlendiren "lâ ilahe illallah" kelimesi tekrarlanır.


Kanzul Araşi Duası'nın faziletleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 1. Allah'a olan inancı artırır - Namazın başında Lâ ilahe İllallah'ın tekrarlanması ve Allah'a hamd edilmesi gibi
 2. Peygamberlere olan inancı arttırmak - Yukarıdaki duada birçok kelime bize ibrahim, ismail, muhammed ve diğerleri gibi peygamberlerin hikayesini hatırlatabilir.
 3. Bu duayı okuyanların günahları Allah tarafından bağışlanır.ve ibadet amellerini silen şeyler.
 4. Bu duayı sık sık okursanız, Allah yüzünüze kameri ayların 14. gecesindeki mehtap gibi parlak bir nur verir.
 5. Kıyamet günü sirotol mustakimden geçerken çarpan şimşek gibi kolaylaştırılır.
 6. Bu dua okunursa hastaların beslenmesine yardımcı olabilir.
 7. Bu duayı okuyarak istiğfar edenlerin dua ve istekleri kabul olur.
 8. Bu duayı okuyanlar için bin kat sevap yazılır.
 9. Hatırlatmalar içeren ve imanı güçlendiren okumalar olarak güçlendirilmiş iman.
 10. Küfürden uzak tutar. Bu duayı sık sık okursak imanımız güçlendiği için küfürden uzak durmuş oluruz.
 11. Herhangi bir şeyin gerçekleşmesi olabilir. Kanzul araşi duasını okuduktan sonra herhangi bir şeyin verilmesi ve işlerinizin yolunda gitmesi için dua ederseniz, Allah'ın izniyle o şey verilecektir.

Aslında kanzul araşi duası okunursa o kadar çok faydası var ki, mesela musa peygamberin kıssasını, isa peygamberin kıssasını, firavun'un karısının kıssasını, ismail'in kıssasını, ibrahim'in kıssasını, ya'kub'un, yusuf'un kıssasını ve duada sayılan diğerlerini hatırlatıyor. Bu yüzden onu samimi ve geniş bir kalple ve sakin bir şekilde okuduğumuzda ve yaşadığımızda, o zaman Allah'ın izniyle çok şey elde edeceğiz. Hikmet ve kalp mutluluğu gibi. İslam'ın hazzını hissettiğimizde, Allah'ı daha derinden tanımanın hazzını hissettiğimizde mutluluğu yakalayacağız. Sufiler gibi.

ShowHideComment